Data Object #18: Ansvarsnummer

Data Object Info Value
Name Ansvarsnummer
Description