Data Object #60: Dispensationsansøgning

Data Object Info Value
Name Dispensationsansøgning
Description Dispensation kan gives på baggrund af sygdom og dødsfald, samt der er CPR-nummer på ansøgningen. Studerende skriver ofte mere i ansøgningen end det er "nødvendigt", der kan være tale oplistning og ofte dokumentation for "for meget"