Hævetagsklubbens generalforsamling blev afholdt på Korsør Camping.